Dětský pěvecký sbor Roztocké děti přijímá do svých řad nové členy.

Chlapce a dívky ve věku od 3 do cca 13 let.

Pravidelné zkoušky ve školním roce 2017/2018 začínají v:

pondělí 4. září 2017 od 15,45 do 17 hodin
od 17 hodin do 18 hodin (skupina starších)

a ve středu 6. září 2017 od 16,45 do 18 hodin.

− členy se mohou stát děti od 3 let

− podmínka je chuť zpívat

− členský příspěvek 450,- Kč/pololetíMomentálně náš sboreček čítá cca 60 dětí, věkové rozpětí je 3 – 12 let. Pracovně jsme rozděleni do tří skupin, které ještě na zkouškách dle potřeby dělíme.

Naši hodinu vždy začínáme rozezpíváním a hlasovými cvičeními, abychom se naučili ovládat svůj hlas a také ho posilovali. Hlasivky jsou sval, který je potřeba cvičit, posilovat, ale také chránit, aby pracovaly tak, jak potřebujeme a byly zdravé. Všichni chceme krásně zpívat a krásně mluvit. To ovšem znamená, že se musíme naučit správnému dýchání. Postupně se učíme svým dechem hlas podpořit a zpevnit. Učíme se správné výslovnosti.
Učíme se, jak máme nejenom při zpěvu držet své tělo a zvládat mimiku, když na nás přijde tréma.
Zpíváme písničky různých žánrů.


Cílem našeho snažení je naučit se vystupovat před publikem a veřejností, získat tím tu správnou míru sebevědomí a uvědomění si své hodnoty, naučit se pracovat v kolektivu. Nehledáme hvězdy, ale šikovné a milé děti, které se zde učí základům zpěvu, herectví, správnému mluvení a základům společenského chování.


Pravidelně vystupujeme při setkání seniorů na městském úřadě, při rozsvícení Vánočního stromu na Tyršově náměstí, na akcích pro děti s Beruška Bandem (např. Den dětí na Tyršově nám.), při vernisážích, křtinách apod.


Historie:

Úplně na začátku všeho bylo natočení vánočního CD Pojďme spolu do Betléma, které vzniklo podle pásma koled s mluveným příběhem o narození Ježíše. Pásmo jsme vždy před vánočními svátky zpívali v Husově sboru v Roztokách se svými přáteli, s našimi dětmi a dětmi našich přátel a známých, které jsme oslovili, jestli nemají chuť si před Vánoci společně zazpívat. Naše vánoční zpívání mělo úspěch a za dva roky bylo na světě až pro nás překapivě úspěšné CD © (vydáno 2009, reedice 2012). Děti, které s námi zpívaly o vánocích a na CD, nám dnes již vyrostly, ale vytvořily základ našeho sboru. Když nás v roce 2011 oslovil městský úřad, zda bychom mohli připravit nějaké vystoupení pro seniory u příležitosti oslav jubilantů, posbírali jsme opět naše známé děti a nacvičili pár písniček. Všechny děti byly z Roztok, a tak jsme se při představování uvedli jako roztocké děti. U toho již zůstalo, jen jsme změnili velikost písmene r. Z malého r na velké R – Roztocké děti. Tehdy i se členy hudebního doprovodu nás bylo 11. Dnes se scházíme pravidelně a často vystupujeme na různých akcích.


Podporují nás: Papírnictví Cyrani – paní Monika Meixnerová, Finanční účetnictví – paní Dana Švihálková, Paspartování – rámování – paní Helena Chvojková, Letiště Praha s.p., Přemyslovské střední Čechy, Město Roztoky